Алименти Печат Е-мейл
07 януари 2011

AlimentiИнвеститор: "Ди енд Ви консулт"ООД 

Проектант:Арх.Антон Благоев 

Главен Изпълнител: "Техстрой"ЕООД 

Адрес: гр.Пловдив,Ул."Царацовско шосе"

Предназначение: Лабораторен комплекс за обучение и превенция по безопасност на храните

Използуван материал: Etalbond,цвят Astral Silver
AlimentiAlimentiAlimentiAlimenti
AlimentiAlimentiAlimentiAlimenti
AlimentiAlimentiAlimentiAlimenti
AlimentiAlimentiAlimentiAlimenti
AlimentiAlimentiAlimentiAlimenti
AlimentiAlimentiAlimentiAlimenti
AlimentiAlimentiAlimentiAlimenti
AlimentiAlimentiAlimentiAlimenti
AlimentiAlimentiAlimentiAlimenti
AlimentiAlimentiAlimentiAlimenti
AlimentiAlimentiAlimentiAlimenti
AlimentiAlimentiAlimentiAlimenti
AlimentiAlimentiAlimentiAlimenti
AlimentiAlimentiAlimentiAlimenti
AlimentiAlimentiAlimentiAlimenti
AlimentiAlimentiAlimentiAlimenti
Alimenti   
 
< Предишна   Следваща >