Пандеа
05 декември 2011

PandeaВъзложител:"Подем"ЕООД

Проектант:Арх.Петя Владимирова 

Адрес: гр.Пловдив,ул."Брезовско шосе"

Предназначение:Шоу-руум с офисна част

Използуван Материал:Alu-line Bond,traffic red,orange,grey

PandeaPandeaPandeaPandea
PandeaPandeaPandeaPandea
PandeaPandeaPandeaPandea
PandeaPandeaPandeaPandea
PandeaPandeaPandeaPandea
PandeaPandeaPandeaPandea
PandeaPandeaPandeaPandea
PandeaPandeaPandeaPandea
PandeaPandeaPandeaPandea
PandeaPandeaPandeaPandea
PandeaPandeaPandeaPandea
PandeaPandea