БИОФРЕШ
07 юни 2018

Инвеститор:"БИО ФРЕШ"ООД

Проектант: Архитектурно Бюро "ВАМОС",гр.София

Главен Изпълнител: "ТЕХСТРОЙ"ЕООД

Адрес: Промишлена зона с.Царацово,обл.Пловдив

Предназначение: Администартивена сграда към производствено предприятие

Използуван материал: Алуминиеви Композитни панели SISTEM,цвят White,HPL плоскости FUNDERMAX,дървесен декор