РАДИАНА
07 юни 2018

Инвеститор:"Радиана"ООД

Проектант:Арх.Емил Чепишев,Арх.бюро "Архвижън"ЕООД

Главен Изпълнител: "Висмар" ЕООД

Адрес: гр.Пловдив,Южен Околовръстен Път

Предназначение: Административна част на Складова База за хранителни стоки

Използуван материал: Алуминиеви Композитни панели ASAS,цвят Moss Green,Silver Metallic