Кяшиф
07 юни 2018

Инвеститор:"Кяшиф"ЕООД

Проектант: Арх.Антон Благоев

Главен Изпълнител: 

Адрес: гр.Джебел,ул."Единство"1

Предназначение: Административна сграда към производствено предприятие

Използуван материал: Алуминиеви Композитни панели SISTEM,цвят Dark Silver,Керамични плочки "Agrob Buchtal"