МЕГАМИ
07 юни 2018

Инвеститор:"ВВ Корпорейшън"ЕООД

Дизайн:Николай Алексиев-Фокс 

Главен Изпълнител: 

Адрес: гр.Пловдив,бул."Христо Ботев"65А

Предназначение: Нощен Клуб

Използуван материал: Алуминиеви Композитни панели АLBOND,цвят Azure Blue,Black Metallic