ЗАРЕНА
07 юни 2018

Инвеститор:"Зарена"АД

Проектант: Арх.Цонко Солаков

Главен Изпълнител: "Лалев"ООД

Адрес: гр.Пловдив,ул."Нестор Абаджиев"39

Предназначение: Цех за производство на кожена галантерия

Използуван материал: Алуминиеви Композитни панели ALBOND,цвят Orange,Dark Grey