Жилищен Комплекс ГРИЙН ПЛЕЙС
07 юни 2018

Инвеститор:"ГРИЙН ПЛЕЙС"ООД

Проектант: Арх.Антон Благоев

Главен Изпълнител: "ПОДЕМ"ЕООД

Адрес: гр.Пловдив,ул."Знаме"4

Предназначение: Комплекс от Жилищни блокове и Медицински център

Използуван материал: Алуминиеви Композитни панели АLBOND,цвят Silver Metallic,дървесен декор